HİDROKLORO FLOROKARBON (HCFC)

HİDROKLORO FLOROKARBON (HCFC)
-Üstün tasarım dirençli özel tetik mekanizması
-Yüksek söndürme gücü ve tek elle kolay kullanım
-ABC Türü yangınlar için uygun
-Özel basınç göstergesi 
-Tekrar doldurabilirlik özelliği
-Sağlam dayanıklı özel askı tertibatı
-Yüksek Türk teknolojisi
 
Söndürülebilir Yangın sınıfları
 
A Sınıfı Madde Yangınları
Ahşap, Kömür, Kağıt, Ot, Selüloz
Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik vb
B Sınıfı Sıvı Madde Yangınları
Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar
Vernik Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt vb.   
C Sınıfı Basınçlı Gazlar ve Elektriksel Yangınları
Basınçlı Gazlar ve Elektriksel Yangınlar vb.
 
Halokarbon (Naf-P4 ) gazlı ABC tip söndürücü yukarıda belirtilen 
3 tip yangın sınıfını söndürebilme özelliğine sahip, ozon tabakasına 
zarar vermeyen yüksek soğutucu etkiye sahip, kapalı ortamlarda etkin olup, 
özellikle elektronik cihazların ve ekonomik değeri yüksek varlıkların yangın 
korumasında, yanma zincirini kırarak yangını en etkili ve süratli şekilde; 
herhangi bir kalıntı bırakmadan söndürür.
 
6 Kg. - 12 Kg. - 25 Kg.